یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص جراحی عمومی
اصفهان

بهترین متخصص جراحی عمومی اصفهان

دکتر مهدی اخوان طاهری
 • دکتر مهدی اخوان طاهری

 • تخصص:

  متخصص جراحی عمومی

 • اصفهان- خیابان شریعتی- روبروی بیمارستان شریعتی - ساختمان فراز- طبقه ٤- واحد ٤٠٤
دکتر مسیح جهانبخش
 • دکتر مسیح جهانبخش

 • تخصص:

  متخصص جراحی عمومی

 • اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی - خیابان شیخ مفید - نبش کوچه شماره پنج - کلینیک کوروش
دکتر مریم طباطباییان
 • دکتر مریم طباطباییان

 • تخصص:

  متخصص جراحی عمومی

 • اصفهان- شهرک سلامت اصفهان- بزرگراه شهید آقابابایی - بعد از روگذر حکیم شفایی- بلوار سلامت - طبقه2 مجتمع کلینیک ها - کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت آناهید