یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
همدان

بهترین متخصص مغز و اعصاب همدان

دکتر محمد مهدی تقدیری
دکتر مرتضی فتحی
 • دکتر مرتضی فتحی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان همدان ، شهر اسد آباد، خ 15 خرداد، روبروی داروخانه رازی
دکتر مسعود غیاثیان
 • دکتر مسعود غیاثیان

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان همدان ، شهر همدان، خ بوعلی، ساختمان شفا، طبقه دوم
دکتر مهرداد افشاری
دکتر مهرداد کریمی
 • دکتر مهرداد کریمی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان همدان ، شهر نهاوند، خ 17 شهریور، ساختمان پزشکان دکتر سلوکی
دکتر مهیار معتقد
 • دکتر مهیار معتقد

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان همدان ، شهر همدان، اول مهدیه، ساختمان پزشکان الوند