یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص مغز و اعصاب
خوزستان

بهترین متخصص مغز و اعصاب استان خوزستان

دکتر علیرضا محمدی
 • دکتر علیرضا محمدی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • خوزستان - اهواز - چهار راه نادری - مجتمع پزشکی آرین - طبقه چهار - واحد بیست
دکتر الهام آزادمنش
 • دکتر الهام آزادمنش

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی، نبش خیابان خاقانی
دکتر آیت اله گودرزی
 • دکتر آیت اله گودرزی

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان طالقانی، بین خیابان مسلم و خیابان شریعتی
دکتر بیتا شالبافان
 • دکتر بیتا شالبافان

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 4و5مجتمع کسری
دکتر علی جوهری
 • دکتر علی جوهری

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شهید غفاری، بین خیابان سعدی و خیابان حافظ
دکتر ذبیح اله مدرسی
دکتر رباب مسیح پور
 • دکتر رباب مسیح پور

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان سلمان فارسی غربی، بین خیابان حافظ و خیابان فردوسی
دکتر روشنک تیرداد
 • دکتر روشنک تیرداد

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 7و8 غربی ساختمان دانش طبقه 4 واحد 16
دکتر روشنک تیرداد
 • دکتر روشنک تیرداد

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، کیانپارس بین خیابان 7و8 غربی ساختمان دانش طبقه 4 واحد 16
دکتر رومل اوانسیان
 • دکتر رومل اوانسیان

 • تخصص:

  متخصص مغز و اعصاب

 • استان خوزستان، شهر اهواز، خیابان شریعتی، خیابان شهید غفاری، ساختمان عصاره