یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی
متخصص مغز و اعصاب

پزشکان متخصص مغز و اعصاب خراسان رضوی

ابراهیم ارکانی
 • ابراهیم ارکانی

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر نیشابور، خیابان عطار -عطار 7 ساختمان پارس
ابوالحسن‌ پیش‌ نماز
ادریس‌ علی خواه‌
جواد آخوندیان یزد‌
بهرام‌ بهرامی
 • بهرام‌ بهرامی

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه‌16، ساختمان‌999
بهرام بهرامی مطلق
 • بهرام بهرامی مطلق

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان شماره 999
بهرام مطلق
 • بهرام مطلق

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، دانشگاه
جلیل‌ مختاری
 • جلیل‌ مختاری

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مدرس، بالای داروخانه رضا
جواد آخوندیان
 • جواد آخوندیان

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، خیابان احمدآباد، روبوی خیابان محتشمی
حبیب اله نعمتی کریموی
حبیب‌اله‌ نعمتی
 • حبیب‌اله‌ نعمتی

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ابن‌سینا، ساختمان‌پزشک
حسن‌ کریمی
 • حسن‌ کریمی

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، احمدآباد، ابوذر
حسین حسن آبادی
 • حسین حسن آبادی

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، کوی دکترا، بیمارستان امام رضا، خیابان ابن سینا
حسین‌ صالحیار
 • حسین‌ صالحیار

 • تخصص:
  متخصص مغز و اعصاب
 • استان خراسان رضوی، شهر مشهد، ‌احمدآباد، کابومسلم‌
حسین‌ مشهدی نژاد
60 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها