یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
خراسان رضوی

بهترین دکتر دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی خراسان رضوی

دکتر عطیه مهدیزاده
  • دکتر عطیه مهدیزاده

  • تخصص:

    دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

  • استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بلوار احمد آباد ، نبش خیابان پرستار ( احمد آباد 2 ) ، ساختمان پزشکان موید ، طبقه دوم ، واحد 5