یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )
بوشهر

بهترین متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی و آنکولوژی) استان بوشهر

دکتر محمدرضا روان بد
  • دکتر محمدرضا روان بد

  • تخصص:

    متخصص بیماری های خون و سرطان بزرگسالان ( هماتولوژی و آنکولوژی )

  • استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان امام ، کوچه بانک تجارت مرکزی