یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پزشکی هسته ای
سمنان

بهترین دکتر متخصص پزشکی هسته ای سمنان

دکتر رضا علمایی
  • دکتر رضا علمایی

  • تخصص:

    متخصص پزشکی هسته ای

  • استان سمنان، شهر شاهرود، بیمارستان امام حسین