یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )
خوزستان

بهترین متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) خوزستان

دکتر علیرضا جهانشاهی
  • دکتر علیرضا جهانشاهی

  • تخصص:

    متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

  • استان خوزستان، شهر اهواز، خ نادری نبش خوانساری مجتمع میلاد طبقه4واحد10