یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
تهران

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی تهران

دکتر وهاب رکابی
 • دکتر وهاب رکابی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ),فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و ژنتیک

 • تهران - خیاابان مطهری - نبش لارستان - آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
دکتر سید هادی حسینی
 • دکتر سید هادی حسینی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • تهران- ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت-سازمان پزشکی قانونی تهران- بخش پاتولوژی
دکتر حسین نجف پور
 • دکتر حسین نجف پور

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، خ مقدس اردبیلی خ ب شماره33
دکتر علی گرجی
 • دکتر علی گرجی

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران،
دکتر فرخ تیرگری
 • دکتر فرخ تیرگری

 • تخصص:

  متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان فاطمی، میدان فاطمی، بیمارستان سجاد