یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
مرکزی

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی مرکزی

دکتر بابک مومنی
  • دکتر بابک مومنی

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان مرکزی ، شهرستان اراک ، خیابان شیرودی ، کوچه ارشاد ، مجتمع اهورا