یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
کردستان

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی کردستان

دکتر اسماعیل سعیدپور
  • دکتر اسماعیل سعیدپور

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان کردستان، شهر بانه، بیمارستان صلاح الدین ایوبی
دکتر محمد نوازی
  • دکتر محمد نوازی

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان کردستان، شهر سقز، خ حافظ شبکه بهداشت و درمانی