یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
خراسان شمالی

بهترین دکتر متخصص آسیب شناسی پاتولوژی خراسان شمالی

دکتر حمیدرضا فرزندیان
  • دکتر حمیدرضا فرزندیان

  • تخصص:

    متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

  • استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خیابان طالقانی غربی 31، ساختمان گلها، آزمایشگاه دکتر فرزندیان