یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
آذربایجان شرقی
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

پزشکان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) آذربایجان شرقی

علیرضا نجفی
  • علیرضا نجفی

  • تخصص:
    متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
  • استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، پزشکی قانونی
1 پزشک
جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها