یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )
تهران

بهترین متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی) تهران

دکتر سید حمیدرضا هاشمی فرد
دکتر سید حمیدرضا هاشمی فرد
دکتر احسان امجدی
 • دکتر احسان امجدی

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، بیمارستان فیروزگر
دکتر اسداله علیدوستی
 • دکتر اسداله علیدوستی

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، اوین، جنب بیمارستان طالقانی
دکتر اکبر غفاریان
 • دکتر اکبر غفاریان

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان مطهری، پلاک 112
دکتر بهبود صدرالحفاظی
 • دکتر بهبود صدرالحفاظی

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، بزرگراه چمران، جنب بیمارستان طالقانی
دکتر بهرام مفید
 • دکتر بهرام مفید

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 3، ملاصدرا، نبش خیابان شیخ بهایی، بیمارستان بقیه اله
دکتر بهرام مفید
 • دکتر بهرام مفید

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، منطقه 3، ملاصدرا، نبش خیابان شیخ بهایی، بیمارستان بقیه اله
دکتر بهروز پازکی
 • دکتر بهروز پازکی

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 260
دکتر پیمان حداد
 • دکتر پیمان حداد

 • تخصص:

  متخصص پرتودرمانی ( رادیوتراپی )

 • استان تهران، شهر تهران، انستیتو کانسر کلینیک ویژه بیمارستان امام خمینی