یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
خراسان رضوی

بهترین پزشک های متخصص خراسان رضوی

دکتر بهمن میر
دکتر سارا فخرائی
دکتر سعید برات زاده
 • دکتر سعید برات زاده

 • تخصص:

  گفتاردرمانی

 • مشهد، خیابان احمدآباد، عارف ۵، ساختمان پزشکان باران ، طبقه سوم ، گفتاردرمانی زبان و شناخت
دکتر سیما مقام پور
دکتر علی صنعتگر
 • دکتر علی صنعتگر

 • تخصص:

  کارشناسی ارشد روانشناسی

 • خراسان رضوی - مشهد.روبه رو پیروزی49 ساختمان پزشکان پریرخ واحد 10
دکتر فاطمه خانی
 • دکتر فاطمه خانی

 • تخصص:

  متخصص اعصاب و روان

 • خراسان رضوی، نیشابور، بلوار بعثت، نبش بعثت 26 پلاک 13
دکتر مریم بوری آبادی
دکتر ناصح پهلوانی
دکتر سپیده نورخمامی
دکتر جمشید میرشاه پناه