یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قزوین

بهترین پزشک های متخصص قزوین

دکتر مسعود پوستی
 • دکتر مسعود پوستی

 • تخصص:

  متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی شرقی، ساختمان پزشکان شهریار
دکتر احمد عبدالهی
دکتر پرویز ایزدفر
 • دکتر پرویز ایزدفر

 • تخصص:

  متخصص جراحی

 • استان قزوین، شهر قزوین، خ پادگان، روبروی اداره ثبت اسناد، ساختمان پارس
دکتر سید محمد رضا حاجی سید ابوترابی
دکتر سید محمد رضاحاجی سید ابوترابی
دکتر شیرین نورمحمدی
دکتر علی طارمی ها
 • دکتر علی طارمی ها

 • تخصص:

  متخصص جراحی

 • استان قزوین، شهر قزوین، سبزه میدان ،بن بست مینا،پلاک9
دکتر محمد رضا قندالی
دکتر مرتضی اطلس باف
دکتر مریم فرهاد
 • دکتر مریم فرهاد

 • تخصص:

  متخصص جراحی

 • استان قزوین، شهر قزوین، چهارراه فردوسی، ساختمان پزشکان بوعلی