یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
کردستان

بهترین پزشک های متخصص کردستان

دکتر فاطمه آقاجان زاده گودرزی
دکتر بهاره عزیزی
دکتر عادل سلیمی دهگلان
دکتر اقبال ساعدی
 • دکتر اقبال ساعدی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - روبروی سینما بهمن - ساختمان سروش - طبقه دوم
دکتر ناصر خداویسی
 • دکتر ناصر خداویسی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - سنندج - خیابان شریعتی - کوچه شهید عراقی - روبروی مجتمع پزشکی سعید - جنب داروخانه
دکتر عثمان خادمى
 • دکتر عثمان خادمى

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - سقز - خیابان آزادی - چهاراه آزادگان
دکتر خالد کریمی
 • دکتر خالد کریمی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - مجتمع هورام - طبقه 1 - واحد 1
دکتر سارا ارزه
 • دکتر سارا ارزه

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - سنندج - خیابان شهید تعریف - روبروی کلینیک شفا - ساختمان پزشکان زیوار 2 - طبقه 2 - واحد 4
دکتر امید مدرسی
 • دکتر امید مدرسی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • کردستان - مریوان - چهارراه شبرنگ دست غرب