یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قم

بهترین پزشک های متخصص قم

دکتر سیدعلی ابراهیمی
 • دکتر سیدعلی ابراهیمی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • قم، بلوار امین، نبش کوچه 7، طبقه فوقانی داروخانه دکتر فیض، پلاک 141
دکتر حمیده جهانگیر
 • دکتر حمیده جهانگیر

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • قم - بلوار امین - نبش کوچه 7 - طبقه ی فوقانی داروخانه دکتر فیض - پلاک 241
دکتر جواد حامد عزیزی
دکتر اسمعیل عسگری
دکتر احسان ذاکر
 • دکتر احسان ذاکر

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • قم - خیابان امامزاده ابراهیم - نبش کوچه 31
دکتر حسن کاظمی
دکتر پرستو گایینی
دکتر مرضیه ساسان
دکتر مصطفی صوفیانی قدیم