یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:

نوبت دهی آنلاین پزشکان دکتر ساینا

دکتر محمد اردکانی
 • دکتر محمد اردکانی

 • تخصص:

  جراح - دندانپزشک

 • استان البرز، شهر ماهدشت، بلوار امام خمینی (ه)، جنب بانک ملی، بالای داروخانه
دکتر فائزه هادی
 • دکتر فائزه هادی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر ماهدشت، میدان آزادگان، ساختمان بعثت، واحد 5
دکتر سینا صدرات
 • دکتر سینا صدرات

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر ماهدشت، بلوار امام خمینی (ره)، جنب داروخانه مهر
دکتر امیر رضا بهادر
 • دکتر امیر رضا بهادر

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر ماهدشت، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بانک ملی،طبقه سوم داروخانه مهر
دکتر میلاد کارگر ارده جانی
 • دکتر میلاد کارگر ارده جانی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر محمد شهر، بلوار امام خمینی (ره)، نبش خیابان حافظ، مجتمع پارسیان، طبقه 1
دکتر کوشیار طهماسبی
 • دکتر کوشیار طهماسبی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر محمد شهر، بلوار امام خمینی (ره)، نبش خیابان حافظ، مجتمع پارسیان
دکتر حسن حسینی
 • دکتر حسن حسینی

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر محمد شهر، خیابان 22 بهمن، کوچه بهمن 30، طبقه بالای قنادی گلستان
دکتر وحید سیف
 • دکتر وحید سیف

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر محمد شهر، روبروی بانک ملت، نبش کوچه شهید کولیوند
دکتر ثریا چراغی زنجانی
دکتر ابراهیم وفایی مهر
 • دکتر ابراهیم وفایی مهر

 • تخصص:

  دندانپزشک عمومی

 • استان البرز، شهر مشکین دشت، خیابان شهید هدایتکار، جنب داروخانه شفا، ساختمان پزشکان مهر