یافتن پزشک
نام پزشک:
استان:
تخصص:
قزوین

بهترین پزشک های متخصص قزوین

دکتر محسن تبریزی
 • دکتر محسن تبریزی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان قزوین، شهر قزوین، خیابان فردوسی،سه راه شهرداری
دکتر محمد انوری آذر
 • دکتر محمد انوری آذر

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی شرقی، ساختمان استاد شهریار
دکتر مسعود طارمی
 • دکتر مسعود طارمی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی )

 • استان قزوین، شهر قزوین، فردوسی، ساختمان پزشکان حشمت
دکتر محمد مزارعی
 • دکتر محمد مزارعی

 • تخصص:

  متخصص چشم ( افتالمولوژی ),فوق تخصص شبکیه

 • استان قزوین، شهر قزوین، بوعلی،ساختمان بوعلی