سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی

دانشيار دانشگاه

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن ژنتيک پزشکي ايران

بیمه های طرف قرارداد

نيروهاي مسلح، خدمات درماني و تامين اجتماعي

آدرس:

اصفهان - خیابان شریعتی غربی - پلاک 208

تلفن تماس:

03136269596 03136269587

روزهای حضور در محل کار:

همه روزه

دریافت نوبت
  • >
  • مهر 1399
  • <
دکتر مجید خیراللهی
دکتر مجید خیراللهی
66
  • مشاوره ژنتیک
  • آزمایشات مولکولی
  • سیتوژنتیک و کاریوتیپ
  • ، آمنیوسنتزو Cell free DNA