سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

آدرس:

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • مهر 1398
  • <
  • عصب کشی (درمان ریشه)
  • روکش
  • زیبایی
  • ترمیم
  • اطفال
  • جرمگیری
مجوز ها و تاییدیه ها