سوابق تحصیلی

سوابق علمی

استاد تمام دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پرشکي اصفهان - رئيس بخش مسمومين بيمارستان خورشيد

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر قشلاقی
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • ارائه خدمات حقوق پزشکی و وپزشکی قانونی به همکاران حرف پزشکی و بیماران
  • رائه خدمات مشاوره ای به وکلا