سوابق تحصیلی

رتبه اول كارشناسي ارشد
استعداد درخشان آزمون دكترا

سوابق علمی

مدرس كارگاه هاي ازدواج ( قبل - حين - بعد از ازدواج ) در سازمان ورزش و جوانان - استاد دانشگاه - مشاور مركز مشاوره زندگي سبز - مشاور مركز مشاوره دانشگاه - عنوان مقاله: بررسي مقايسه اي اضطراب وجودي و اميد به زندگي در سالمندان مركز نگهداري با عادي شهر اصفهان - عنوان مقاله: اثر بخشي رويكرد درماني وجودي بر اضطراب ناشي از كرونا و اضطراب مرگ - عنوان مقاله:اعتبار سنجي پرسشنامه تنظيم رفتاري هيجان BERQ

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو شوراي سردبيري ماهنامه ي كشوري رايحه ي زندگي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان

تلفن تماس:

0

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر سبزواری
 • >
 • بهمن 1399
 • <
 • مشاوره ي فردي پيش از ازدواج
 • زوج درماني خانواده درماني سكس تراپي نوروفيدبك
 • مشاوره ی فردی
 • مشاوره ي پيش از ازدواج
 • مشاوره زوجي
 • مشاوره خانواده
 • سكس تراپي
 • مشاوره بيش فعالي و نقص يادگيري