سوابق تحصیلی

متخصص بیهوشی درد وICU
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن بيهوشي اصفهان
عضو انجمن بيهوشي کانادا

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • اردیبهشت 1400
  • <
  • زایمان بدون درد
  • بیدرد کردن درد های کمری