سوابق تحصیلی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1381
تخصص بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1374
دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1369

سوابق علمی

استاديار بيماري هاي داخلي بهزيستي و توانبخشي - استاديار بيماري هاي غدد و درون ريز دانشگاه علوم پزشکي تهران - عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشکي تهران - عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه ديابت دانشگاه علوم پزشکي تهران - مسئول آموزش عمومي پژوهشگاه غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشکي تهران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن غدد درون ريز و متابوليسم ايران
عضو انجمن متخصصين غدد درون ريز آمريکا

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

يکشنبه از ساعت 16 الي 18

دریافت نوبت .
  • >
  • شهریور 1400
  • <
فوق تخصص غدد درون ریز