سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال81
فارغ التحصیل ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال88

سوابق علمی

مقالات متعدد درمجلات معتبر داخلي وخارجي

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن اورولوژي ايران
عضو انجمن اورولوژي اروپا

آدرس:

مطب اندیشه : اندیشه - فاز یک
درمانگاه حکیمان
مشیریه : درمانگاه مرکزی مشیریه
درمانگاه شفا : تقاطع باقری و رسالت - درمانگاه شفا
درمانگاه مهدوی : رسالت - بعد دنیای نور - درمانگاه مهدوی

تلفن تماس:

اندیشه : 65530690
درمانگاه حکیمان : 22981180
درمانگاه مشیریه: 33486690
درمانگاه شفا: 77732920
درمانگاه مهدوی: 77891436

روزهای حضور در محل کار:

مطب انديشه : روزهاي زوج
درمانگاه حکيمان : شنبه ودوشنبه
درمانگاه مرکزي مشيريه: يکشنبه
درمانگاه شفا تقاطع باقري و رسالت : سه شنبه
درمانگاه مهدوي رسالت: پنج شنبه

دریافت نوبت از مطب دکتر محمد حسینی
  • >
  • شهریور 1398
  • <
مجوز ها و تاییدیه ها