سوابق تحصیلی

پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1378
دکتری تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386

سوابق علمی

تدريس در مقطع پزشکي عمومي
دستياري روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي گيلان از1390
عناوين طرح‌هاي تحقيقاتي :
ارتباط سن با اکلامپسي در بيمارستان مهديه تهران سال 80- 84
بررسي عوامل اشتباه تشخيصي بيماران دوقطبي در روانپزشکي
مقايسه تاثير ملاتونين وزولپيدم بر اختلال خواب در زنان سنين پره منوپوز
بررسي ويژگي هاي روايي پرسشنامه ادراک شده براي بيماران اسکيزوفرن
بررسي فراواني و عوامل خطر افسردگي و اضطراب در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز اعتياد شهر رشت
بررسي فراواني علل وکيفيت مشاوره هاي روانپزشکي درخواستي از بيمارستان هاي آموزشي شهر رشت براي بيمارستان شفا از تيرماه 91 تا پايان 93
بررسي شيوع اختلالات شناختي و عملکرد سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان گيلان
بررسي ميزان رضايتمندي جنسي وسلامت روان درزنان سالمند متاهل گيلان در سال 95-96
مقايسه اثر بخشي درمانيTDCS همراه با درمان هاي دارويي و درمان هاي دارويي به تنهايي در بيماران اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان، بررسي فراواني سندرم متابوليک و عوامل مرتبط با سبک زندگي در بيماران اسکيزوفرنيا مراجعه کننده به بيمارستان شفا در سال 97-96
تأليف، تدوين، تصحيح و ترجمه کتاب: ترجمه اعتياد به اينترنت انتشارات سمام
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي
بررسي عوامل اشتباه تشخيصي بيماران دوقطبي نوع يک در روانپزشکان
بررسي شدت افسردگي بر اساس مقياس افسردگي بيماران قلبي (CDS) در بيماران قلبي عروقي بستري در بيمارستان قلب رشت، گزارش يک مورد درمان با الکتروشوک در بيمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد،
مقايسه فرسودگي شغلي و وضعيت سلامت روان در پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکي شفا با مرکز حشمت قلب رشت،
بررسي الگوي مصرف مواد در بيماران بستري در بيمارستان روانپزشکي شفاي رشت
مقالات چاپ شده به زبان خارجي:
• the Relationship between substance abuse and psychopathology in patient with chronic schizophrenia
• Co morbidity of Cigarette Smoking, among patient with Schizophrenia: Relationships to psychopathology, impulsivity.
• Relationship to psychopathology, impulsivity and socio-demographic among patient with Schizophrenia
• Drug Addiction in Patients with Chronic Schizophrenia and its Relation with Psychopathology and Impulsiveness
• Obsessive- Compulsive Disorder, Positive and Negative Symptoms In Patients With Chronic Schizophrenia
• Clinical features of Methamphetamine – induced Psychosis inpatients
• The relationship between Gender, Age, anxiety, depression and academic achievement among teenagers
• Effectiveness of ECT in Huntington’s disease with mood and psychotic symptoms: A case report
• Comparison of mental health, resiliency in spouses and marital satisfaction of men with psychotic disorders with healthy spouses
• An investigation into the prevalence of cognitive impairment and the performance of older adults in Guilan province Evaluating personality traits and suicidal ideation in substance dependent patients on methadone maintenance therapy in addiction treatment centers in Rasht
• Social factors of mental illness in children and adolescents with mental disorders
• Comparing depressive symptoms in teenage boys and girls

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

انجمن روانپزشکان تهران انجمن روانپزشکان گيلان
عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات علوم رفتاري،شناختي واعتياد

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

گیلان - رشت- خیابان پرستار- ابتدای خیابان آتش نشان- روبروی تامین اجتماعی- ساختمان ستمار- طبقه اول

تلفن تماس:

0133334101 09013866551

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • درمان دارویی و رواندرمانی
  • درمان افسردگی اضطراب وسواس اختلال خوردن اختلال خواب سردرد الزایمر پارکینسون