سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

درمانگاه سودبخش بیمارستان آتیه

تلفن تماس:

02166701153 02166701154

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت درمانگاه سودبخش
  • >
  • اردیبهشت 1400
  • <