سوابق تحصیلی

سوابق علمی

بورد تخصصي بيماري هاي داخلي - مجوز اندوسکوپي از انجمن گوارش و کبد ايران - مدير گروه بيماري هاي داخلي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت - استاديار و مدير گروه بيماري هاي داخلي دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

کرمان - جیرفت - خیابان شهید رجائی - ساختمان پزشکان آراد - جنب آزمایشگاه دکتر وطن خواه

تلفن تماس:

03443212280 09135182280

روزهای حضور در محل کار:

طرف قرارداد با همه بيمه ها

دریافت نوبت مطب دکتر سعیدی
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • نوار ریه
  • اندوسکوپی
  • رکتوسیگموییدسکوپی
  • ثبت پرونده الکترونیک بیماران
  • مشاوره تغذیه