سوابق تحصیلی

اخذ مدرک پزشکی عمومی سال ۷۴.
اخذ مدرک دکتری تخصصی رشته آسیب شناسی کلینیکال و آناتومیکال سال۸۱

سوابق علمی

موسس آزمايشگاه تشخيص طبي در شهر پرديس درحال فعاليت.
مسئول فني آزمايشگاههاي مختلف از سال 81 تاکنون.

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

لرستان - شهر نورآباد - بلوار امام پاساژ رضا-آزمایشگاه پاتوبیولوژی خصوصی حجت

تلفن تماس:

06632731213

روزهای حضور در محل کار:

خدمات همه روزه ازساعت 7:30صبح الي 19 عصر.

دریافت نوبت
  • >
  • شهریور 1398
  • <
  • انجام کلیه آزمایشات عمومی ،وتخصصی ونمونه های پاتولوژی(بافت)
مجوز ها و تاییدیه ها