سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی

هيئت علمي دانشگاه کردستان - مدير گروه راديوانکولوژي دانشگاه کردستان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضويت در ISLD
عضويت در ASCO
عضويت در ESMO

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - جنب اورژانس بیمارستان آتیه - ساختمان پزشکان آتیه

تلفن تماس:

02186128817

روزهای حضور در محل کار:

يکشنبه از ساعت 10 الي 12

دریافت نوبت ساختمان پزشکان آتیه
  • >
  • خرداد 1399
  • <
متخصص رادیوتراپی