لیست پزشکان دکتر پژمان هادی نژاد روانپزشک
  • دکتر پژمان هادی نژاد

سلام. دکتر پژمان هادی نژاد هستم، روانپزشک 19:01

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:01

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:01