دکتر علی رضائی دکتر علی رضائی
  • درباره من دکتر علی رضائی

سلام، دکتر علی رضائی هستم متخصص بیماری های ریشه دندان ( اندودونتیست ) 10:28

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:28

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:28