لیست پزشکان دکتر سارا رحمانیان متخصص داخلی
  • دکتر سارا رحمانیان

سلام. دکتر سارا رحمانیان هستم، متخصص داخلی 20:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:14