لیست پزشکان دکتر مهدی پورنامداری روانپزشک
  • دکتر مهدی پورنامداری

سلام. دکتر مهدی پورنامداری هستم، روانپزشک 08:34

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:34

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:34