دکتر سید هادی حسینی دکتر سید هادی حسینی
  • درباره من دکتر سید هادی حسینی

سلام. دکتر سید هادی حسینی هستم، متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) 10:18

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 10:18

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 10:18