لیست پزشکان دکتر ندا اصغرزاده متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
  • دکتر ندا اصغرزاده

سلام. دکتر ندا اصغرزاده هستم، متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی 19:00

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 19:00

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 19:00