لیست پزشکان دکتر سعید غفوری منش متخصص جراحی عمومی
  • دکتر سعید غفوری منش

سلام. دکتر سعید غفوری منش هستم، متخصص جراحی عمومی 11:51

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:51

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:51