دکتر صفورا فرخی پور دکتر صفورا فرخی پور
  • درباره من دکتر صفورا فرخی پور

سلام، دکتر صفورا فرخی پور هستم متخصص زنان و زایمان 21:42

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 21:42

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 21:42