لیست پزشکان دکتر صفورا فرخی پور متخصص زنان و زایمان
  • دکتر صفورا فرخی پور

سلام. دکتر صفورا فرخی پور هستم، متخصص زنان و زایمان 13:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 13:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 13:22