لیست پزشکان دکتر ژیلا خباز متخصص کودکان
  • دکتر ژیلا خباز

سلام. دکتر ژیلا خباز هستم، متخصص کودکان 20:36

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:36

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:36