دکتر ژیلا خباز دکتر ژیلا خباز
  • دکتر ژیلا خباز

سلام. دکتر ژیلا خباز هستم، متخصص کودکان 22:25

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 22:25

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 22:25