لیست پزشکان دکتر فرشید صادقی متخصص کودکان
  • دکتر فرشید صادقی

سلام. دکتر فرشید صادقی هستم، متخصص کودکان 03:54

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:54

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:54