دکتر علیرضا حقوقی دکتر علیرضا حقوقی
  • دکتر علیرضا حقوقی

سلام. دکتر علیرضا حقوقی هستم، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی قلب 15:19

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:19

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:19