دکتر مریم نادی دکتر مریم نادی
  • دکتر مریم نادی

سلام. دکتر مریم نادی هستم، فوق تخصص قرنیه 20:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:57