لیست پزشکان دکتر پگاه مشکی متخصص کودکان
  • دکتر پگاه مشکی

سلام. دکتر پگاه مشکی هستم، متخصص کودکان 20:32

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:32

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:32