لیست پزشکان دکتر نجمه احمدزاده گلی متخصص داخلی
  • دکتر نجمه احمدزاده گلی

سلام. دکتر نجمه احمدزاده گلی هستم، متخصص داخلی 03:33

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 03:33

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 03:33