دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار
  • درباره من دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار

سلام، دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار هستم فوق تخصص نوزادان 04:37

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:37

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:37