لیست پزشکان دکتر فریبا سمیعی متخصص گوش و حلق وبینی
  • دکتر فریبا سمیعی

سلام. دکتر فریبا سمیعی هستم، متخصص گوش و حلق وبینی 14:14

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 14:14

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 14:14