لیست پزشکان دکتر عادل فلاح قاجاری متخصص عفونی
  • دکتر عادل فلاح قاجاری

سلام. دکتر عادل فلاح قاجاری هستم، متخصص عفونی 15:22

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 15:22

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 15:22