دکتر پیمان بخشایی دکتر پیمان بخشایی
  • درباره من دکتر پیمان بخشایی

سلام، دکتر پیمان بخشایی هستم متخصص جراحی عمومی 12:13

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:13

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:13